Výtvarná súťaž Kukkonia Art Garden dáva priestor mladým talentom na sebarealizáciu, zaujatie stanoviska, pozorovanie a formovanie či vnímanie vlastného prostredia. Občianske združenie Kukkonia každý rok umožní nadaným deťom a mladým ľuďom, aby predstavili svoj talent v oblasti výrvarného umenia. prihlás sa aj ty a ukáž nám to zo svojho pohľadu.

Talentovaní mladí výtvarníci rozťahujú svoje krídla na Žitnom ostrove

V desiatkoch detí a mladých ľudí sa prebúdza túžba po tom, aby vyjadrili cez svoje umelecké diela, čo pre nich náš nádherný Žitný ostrov znamená. Na prvú výtvarnú súťaž, ktorú organizovalo Občianske združenie Kukkonia, sa prihlásilo viac záujemcov než sa očakávalo. Cieľom vôbec prvej výtvarnej súťaže, ktorú si vysnívalo Občianske združenie Kukkonia, bolo predstaviť nadaných detí, mladých ľudí a motivovať ich, aby študovali na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním, alebo sa venovali výtvarnému umeniu. Záujemcovia dostali príležitosť predstaviť svoj talent cez maľby, grafické práce a ďalšie výtvarné diela a ukázať, koľko krás skrýva miesto, kde žijeme. Súťažiaci si mohli vybrať z dvoch tém:
1. Krásy Žitného ostrova                                                                                                    
2. Green Kukkonia – pre zelenší Žitný ostrov

Výtvarníci sa mohli predviesť v rôznych odvetviach: sochárstvo, maliarstvo, grafika, multimédiá, prírodné umenie, asambláž. Odbornú porotu tvorili umelecké maliarky Márta Kiss a Helen Tóth, multimediálny dizajnér Kálmán Tarr a art director Gergely Németh. Úlohou predsedu poroty a odborného vedúceho súťaže bol poverený výtvarník a pedagóg Béla Ferdics.

Víťazi súťaže:
1. kategória (7-9. ročník ZŠ)
1. miesto: Anna Both, Veľký Meder, József Janiga, 8. ročník Základnej umeleckej školy
2. miesto: Jazmina N. Pálová, Veľký Meder, Základná škola J.A.
3. miesto: Zsófia Izabella Sátor, Dunajská Streda, 9. ročník Základnej umeleckej školy
Osobitné ocenenie odbornej poroty získala Judit Modróczky, Dunajská Streda, 8. ročník Základnej školy Zoltána Kodálya.

2. kategória (1-2. ročník SŠ)
1. miesto: Ramóna Boncz, Kolárovo, Súkromná škola umeleckého priemyslu
2. miesto: Éda Domonkos, Dunajská Streda, Gymnázium Ármina Vámbéryho
3. miesto: Anna Kukolík, Kolárovo, Súkromná škola umeleckého priemyslu
Pál Dániel Molnár, Veľký Meder, József Janiga , Základná umelecká škola
Osobitné ocenenie odbornej poroty získala Emília Rózsa, Bratislava, Stredná škola umeleckého priemyslu.

3. kategória (3-4. ročník SŠ):
1. miesto: Fanni Novotná, Győr, Odborné gymnázium tanca a výtvarníctva, 4. ročník
2. miesto: Dóra Ágoston, Győr, Odborné gymnázium tanca a výtvarníctva, 5. ročník
3. miesto: Eszter Lelkes, Kolárovo, Súkromná škola umeleckého priemyslu, 3. trieda.

Ocenenie odbornej poroty za najlepšie diela v rámci techniky:
Maliarstvo: Adrián Zoltán Gaál, Bratislava, Stredná škola umeleckého priemyslu
Sochárstvo: Sára Csenge Dobsa, Veľký Meder, József  Janiga, Základná umelecká škola
Počítačová grafika: Orsolya Máté, Dunajská Streda, Základná škola Zoltána Kodálya
Multimédia: Marcell Mandák, Dunajská Streda, Základná škola Zoltána Kodálya
Kresba ceruzkou: Zsófia Bernáth, Orechová Potôň, Základná škola Zsigmonda Móricza
Ready-made: Rea Szabó, Dunajská Streda, Základná škola Ármina Vámbéryho.

Svoje výtvory nám poslali aj záujemcovia z vekových kategórií, ktoré v podmienkach neboli spomenuté. Porota tieto tvorby nehodnotila prísne, a aby aj najmenších motivovala tvoriť ďalšie umelecké diela, vybrala dvoch malých žiakov, ktorí získali osobitné ocenenie poroty: Áron Mátyus, 2. ročník Základnej školy Malé Dvorníky a Ágnes Szalai, Základná umelecká škola v Dunajskej Strede.

Víťazi získali hodnotné ceny. Víťazi kategórií dostali iPad s ceruzkou a ďalšie ceny zahŕňali poukážky na výtvarné pomôcky a štipendiá na kurz výtvarníctva.
Pred slávnostným odovzdávaním cien a slávnostným otvorením výstavy usporiadalo Občianske združenie Kukkonia odborné, mentorské stretnutie pre účastníkov. Rozhovor moderovala Katalin Kuklis, moderátorka Rádia Patria a okrem členov poroty sa ho zúčastnila aj Ilona Németh, držiteľka Munkácsyho ceny. Žiaci v publiku mali možnosť spoznať vývoj životnej dráhy výtvarníkov a aktívne sa zapojiť do diskusií.  Nebáli sa klásť otázky, viacerí sa obrátili na členov poroty, aby im poradili na tému možnosti umeleckého rozvoja. Po rozhovore nasledovalo otvorenie výstavy umeleckých diel súťažiacich, potom vyhodnotili súťažiace umelecké diela a nakoniec sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien. Výstavu Kukkonia Art Garden otvoril Péter Iván, riaditeľ Galérie súčasných maďarských umelcov. Potom si publikum mohlo užívať hru na klavíri a husliach žiakov Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede.

„Deň prebehol v dobrej nálade. Záujem bol obrovský, dostali sme nesmierne veľa pozitívnych spätných väzieb. Aj to naznačuje, že iniciatívy takéhoto druhu sú vítané.”, hodnotil súťaž Gergely Németh, art director. „Je dôležité poskytnúť deťom finančnú a mentorskú podporu, aby sa ich sny mohli stať skutočnosťou. V rámci talentovej súťaže Art Garden sme im ukázali, že umenie nie je len strata času, ale vážne povolanie.” „Nápad Art Garden považujem za dôležitý, pretože dáva priestor mladej generácii na sebarealizáciu, zaujatie stanoviska, pozorovanie a formovanie či vnímanie vlastného prostredia. Finančná podpora im prispieva k uskutočneniu svojich vlastných plánov.”, tvrdí predseda poroty Béla Ferdics. „Na jar budúceho roka plánujeme druhú etapu. Každého chceme povzbudiť, aby sa prihlásil, pretože táto súťaž znamená príležitosť na ďalší rozvoj a vzdelávanie sa. Cieľom nášho občianskeho združenia je vzbudiť záujem o výtvarné umenie a motivovať nadaných mladých ľudí, aby neprestali ukázať svoj talent ani v prípade, že potrebujú pomoc či radu. My ich spojíme s umelcami.”, zdôraznila Tímea Dóka, predsedníčka Občianskeho združenia Kukkonia.

Fotogaléria
Videogaléria
Embedded thumbnail for Kukkonia Art Garden [2022]