Je mimoriadne dôležité dbať na čistotu životného prostredia, lesov a vôd Žitného ostrova vzhľadom na ochranu živočíchov či kvality pôdy, pitnej vody a vzduchu, ako aj na boj proti klimatickým zmenám. Práve preto sme všetci zodpovední za ochranu životného prostredia a udržateľnosť, pričom sa každý jeden z nás musí zaviazať k ochrane životného prostredia a udržiavania čistoty v prírode.

Odoberať Green Kukkonia čistenie a zber odpadu